"Lô-má-jī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
{{Su-iàu hoan-e̍k}}
'''Lô-má-jī'''/'''Roma-jī''' ([[Hàn-jī]]: 羅馬字), '''Lia̍p(La)-teng-jī'''/'''Latin-jī''' (Hàn-jī: 拉丁字) sī sè-kài siāng sî-kiâⁿ ê [[bûn-jī hē-thóng]], [[Eng-gí]] kap chē-chē ê [[gí-giân]] lóng-iōng Lô-má-jī lâi su-siá.
 
 
 
1-kóa [[Su-lá-hu gí]] iōng Lô-má-jī bô iōng [[Cyrillic jī]]. [[Pho-lân-gí]] iōng 1-kóa kap Z/z kiat-ha̍p ê [[liân-jī]] (ligatures) lâi tāi-piáu te̍k-sû--ê [[im-ta̍t]] (音值, phonetic values), koh iōng ł lâi piau sio-siâng w--ê im. [[Chia̍t-khek-gí]] iong [[phiat-im hû-hō]], jû Dvořák. Sìn [[Tang-chèng-kàu]]--ê Slav -khu it-poaⁿ iong sêng [[Hi-lia̍p jī-bó]]--ê Cyrillic jī-bó. [[Hausa-gí]] ke iōng 3--ê chú-im: ɓ, ɗ kap ƙ.
 
== Pí-kàu ==