"Lô-má-jī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
 
1-kóa [[Su-lá-hu gí]] iōng Lô-má-jī bô iōng [[Cyrillic jī]]. [[Pho-lân-gí]] iōng 1-kóa kap Z/z kiat-ha̍p ê [[liân-jī]] (ligatures) lâi tāi-piáu te̍k-sû--ê [[im-ta̍t]] (音值, phonetic values), koh iōng ł lâi piau sio-siâng w--ê im. [[Chia̍t-khek-gí]] iongke-thiⁿ [[phiat-im hû-hō]], jû Dvořák. Sìn [[Tang-chèng-kàu]]--ê Slav Tē-khu it-poaⁿ iong sêng [[Hi-lia̍p jī-bó]]--ê Cyrillic jī-bó. [[Hausa-gí]] ke iōng 3--ê chú-im: ɓ, ɗ kap ƙ.
 
== Pí-kàu ==