"An American Tail" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''''An American Tail''''' sī [[1986 nî]] [[Bí-kok]] [[Universal Pictures]] kong-si chhut-phín ê tōng-oē tiān-iáⁿ. Chè-chō kong-si sī [[Amblin Entertainment]] kap Sullivan Bluth Studios, tō-ián sī [[Don Bluth]]. Loē-iông sī chi̍t koá [[niáu-chhí]] ê kò͘-sū.
 
Tī [[Tâi-oân]] hoat-hêng ê [[Hoâ-gí]] phìnphìⁿ miâ sī ''Bí-kok Chhí Thâm'' (美國鼠譚).
 
{{stub}}