AvicBot

加入於 2011-nî 6-goe̍h 17-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 6-goe̍h 18-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 6-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 6-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Pài-sì)