FoxBot

加入於 2009-nî 8-goe̍h 4-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 11-goe̍h 5-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 2-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 10-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 8-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 8-goe̍h 27-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 8-goe̍h 3-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 10-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 9-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 8-goe̍h 12-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 8-goe̍h 4-ji̍t (Pài-jī)