"Tông" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
[[File:Tang_Dynasty_circa_700_CE.png|200px|thumb|Tông-tāi pán-tô͘]]
[[File:Tang_Dynasty_circa_700_CE.png|200px|thumb|Tông-tāi pán-tô͘]]''' Tông-tiâu''' (唐朝; [[tiong-kó͘-hàn-gí]]: dhɑng)<ref name="Karlgren">Karlgren, ''Grammata serica recensa'', 1996.</ref> ( [[618 nî]] [[6 go̍eh 18 ji̍t]]– [[907 nî]] [[6 goe̍h 4 ji̍t|6 go̍eh 4 ji̍t]]) sī [[Tiong-kok]] ê ông-tiâu, tī [[Sûi-tiâu]] chi-āu, [[Gō͘-tāi]] thâu-chêng. I tùi Lí-sī ka-cho̍k ê chhiú-thâu khí-chō--ê, chit-ê ka-cho̍k tī Sûi bo̍at ê hūn-lōan tiong tit-chhú kôan-lī. Chit-ê ông-tiâu chan-keng pī [[Bú Chek-thian]] (Tiong-kok ûi-it ê lí-hông-tè) kiàn-li̍p ê Chiu-tiâu táⁿ-tōan.
 
[[File:Tang_Dynasty_circa_700_CE.png|200px|thumb|Tông-tāi pán-tô͘]]''' Tông-tiâu''' (唐朝;<ref name="Karlgren">thui-toān ê [[tiong-kó͘-hàn-gí]] ho͘-im: ''dhɑng)<ref'', lâi-goân: name="Karlgren">Karlgren, ''Grammata serica recensa'', 1996.</ref>; ( [[618 nî]] [[6 go̍eh 18 ji̍t]]– [[907 nî]] [[6 goe̍h 4 ji̍t|6 go̍eh 4 ji̍t]]) sī [[Tiong-kok]] ê ông-tiâu, tī [[Sûi-tiâu]] chi-āu, [[Gō͘-tāi]] thâu-chêng. I tùi Lí-sī ka-cho̍k ê chhiú-thâu khí-chō--ê, chit-ê ka-cho̍k tī Sûi bo̍at ê hūn-lōan tiong tit-chhú kôan-lī. Chit-ê ông-tiâu chan-keng pī [[Bú Chek-thian]] (Tiong-kok ûi-it ê lí-hông-tè) kiàn-li̍p ê Chiu-tiâu táⁿ-tōan.
 
<div class="references-small">