"Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
|kok-chè tiān-oē khu-hō = +86
}}
'''Tiong-hôa jîn-bîn kiōng-hô-kok''' ([[hàn-jī]]: 中人民共和) sī [[Tiong-kok Kiōng-sán-tóng]] léng-tō hā ê [[Siā-hōe-chú-gī]] [[kok-ka]], tī [[1949-nî]] [[10 go̍eh 1 ji̍t]] sêng-li̍p. Tiong-kok tī [[A-chiu]] ê tang-pō͘, thó͘-tē [[bīn-chek]] tāi-iok sī 960-bān pêng-hong kong-lí, [[jîn-kháu]] chhiau-kòe 12-ek. Siú-to͘ tī [[Pak-kiaⁿ]], sī A-chiu thó͘-tē siāng-kài tōa ê kok-ka, tī sè-kài siōng ôan-ná sī pâi-tī chêng-kúi-miâ. Tiong-kok ū 56-ê [[bîn-cho̍k]], ki-tiong [[Hàn-cho̍k]] jîn-kháu tē-it chōe. Tiong-kok bô [[kok-gí]], nā-ū [[kok-ka thong-iōng gí-giân]], chìng-sik chhing-ho͘ sī [[Hàn-gí]] [[Phó͘-thong-ōe]](Mandarin). [[Phó͘-thong-ōe]] í [[Tiong-kok]] [[Pak-hng-oē]] uî ki-chhó͘ [[hong-giân]], í [[Pak-kiaⁿ]] gí-im uî piao-chún im.
 
{{tang-a}}
86

次編輯