"Tīn-lia̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Tīn-lia̍t''' (Eng-gí: ''array''), he̍k-chiá ''phòe-liat''', sī tùi chi̍t cho͘ sio chhin-chhiūⁿ ê chu-liāu hāng-bo̍k chiàu liân-sio̍k sūn-s... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
'''Tīn-lia̍t''' ([[Eng-gí]]: ''array''), he̍k-chiá '''phòe-liat''', sī tùi chi̍t cho͘ sio chhin-chhiūⁿ ê chu-liāu hāng-bo̍k chiàu liân-sio̍k sūn-sū ê pó-chûn. Tīn-lia̍t lāi-bīn ê hāng-bo̍k kiò chò sī tīn-lia̍t ê goân-sò͘ (''element''), nā chí-tēng hāng-bo̍k ê ūi-tì, chio̍h ē-tàng chhōe tio̍h hāng-bo̍k.
 
== Chham-khó ==