"Tokugawa Hidetada" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 已移動頁面 Tek-chhoan Siù-tiongTokugawa Hidetada 並覆蓋原有重新導向)
無編輯摘要
[[File:Hidetada2.jpg|right|250px|thumb|Tek-chhoanTokugawa Siù-tiongHidetada.]]
'''Tek-chhoanTokugawa Siù-tiongHidetada''' ({{lang|ja|徳川 秀忠}}; 1579 nî 5 go̍eh 12 ji̍t - 1632 nî 1 go̍eh 24 ji̍t) sī [[Ji̍t-pún]] [[Kang-hō͘Edo sî-tāi]] ê tē-jī jīm chiong-kun. Siù-tiong sī [[Tek-chhoanTokugawa Ka-khongIeyasu]] ê tē-saⁿ ê hāu-seⁿ, [[siⁿ-bú]] sī [[Se-hiongSaigô no Kio̍kTsubone]]. Tōa-hiaⁿ [[Siông-pêngMatsudaira Sìn-khongNobuyasu]] chá-nî chū-sat, jī-hiaⁿ [[Siông-pêngYûki Siù-khongHideyasu]] sàng lâng chòe [[khè-kiáⁿ]], in-chhú chòe-āu chiah ē-sái chiâⁿ-chòe [[Tek-chhoanTokugawa--sī]] ê kè-sêng-jîn. 1616 nî kàu 1632 nî chi-kan, Tek-chhoanTokugawa Siù-tiongHidetada si̍t-chè chiáng-ak chèng-kôan.
 
{{stub}}
{{Kang-hoEdo bobō͘-hu chiong-kun}}
[[Category:1579 nî chhut-sì]]
[[Category:1632 nî kòe-sin]]
[[Category:Kang-hō͘Edo bō͘-hú chiong-kun]]
[[Category:Tek-chhoanTokogawa--sī]]
10,793

次編輯