"2005 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Kun-kù Wikidata Q10818 ê P585 chu-liāu ka-thiam
~ (Kun-kù Wikidata P570, P106, P27, P39 ka-thiam chu-liāu)
~ (Kun-kù Wikidata Q10818 ê P585 chu-liāu ka-thiam)
 
== Sū-kiāⁿ ==
* [[2005 nî 1 goe̍h|1 goe̍h]]
* [[2005 nî 2 goe̍h|2 goe̍h]]
* [[2005 nî 3 goe̍h|3 goe̍h]]
* [[2005 nî 4 goe̍h|4 goe̍h]]
* [[2005 nî 5 goe̍h|5 goe̍h]]
* [[2005 nî 6 goe̍h|6 goe̍h]]
* [[2005 nî 7 goe̍h|7 goe̍h]]
* [[2005 nî 8 goe̍h|8 goe̍h]]
* [[2005 nî 9 goe̍h|9 goe̍h]]
* [[2005 nî 10 goe̍h|10 goe̍h]]
* [[2005 nî 11 goe̍h|11 goe̍h]]
* [[2005 nî 12 goe̍h|12 goe̍h]]
 
=== Kòe-sin1 goe̍h ===
* [[{{main|2005 nî 1 goe̍h|1 goe̍h]]}}
=== 2 goe̍h ===
* [[{{main|2005 nî 2 goe̍h|2 goe̍h]]}}
=== 3 goe̍h ===
* [[{{main|2005 nî 3 goe̍h|3 goe̍h]]}}
=== 4 goe̍h ===
* [[{{main|2005 nî 4 goe̍h|4 goe̍h]]}}
=== 5 goe̍h ===
* [[{{main|2005 nî 5 goe̍h|5 goe̍h]]}}
=== 6 goe̍h ===
* [[{{main|2005 nî 6 goe̍h|6 goe̍h]]}}
=== 7 goe̍h ===
* [[{{main|2005 nî 7 goe̍h|7 goe̍h]] }}
* [[7 goe̍h 7 ji̍t]]: [[London 7/7 po̍k-chà sū-kiāⁿ]].
=== 8 goe̍h ===
* [[{{main|2005 nî 8 goe̍h|8 goe̍h]]}}
=== 9 goe̍h ===
* [[{{main|2005 nî 9 goe̍h|9 goe̍h]]}}
=== 10 goe̍h ===
* [[{{main|2005 nî 10 goe̍h|10 goe̍h]]}}
=== 11 goe̍h ===
* [[{{main|2005 nî 11 goe̍h|11 goe̍h]]}}
=== 12 goe̍h ===
* [[{{main|2005 nî 12 goe̍h|12 goe̍h]]}}
 
=== Bô ji̍t-kî ===
==Kòe-sin ==
* [[1 goe̍h 3 ji̍t]]: [[Ko͘ Chín-hú]].
* [[1 goe̍h 17 ji̍t]]: [[Tiō Chí-iông]], Tiong-kok chèng-tī-chiá. Tiong-kok chóng-lí.