"Hoat-jîn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(Sin ia̍h: '''Hoat-jîn''' (法人) sī hoat-lu̍t ê kui-tēng lāi-bīn, chi̍t-khóan chham kò-jîn (chū-jiân-jîn) kāng-khóan ū kôan-lī kap gī-bū ê thôan-thé. Ho...)
 
無編輯摘要
'''Hoat-jîn''' (法人) sī [[hoat-lu̍t]] ê kui-tēng lāi-bīn, chi̍t-khóan chham [[kò-jîn]] ([[chū-jiân-jîn]]) kāng-khóan ū hoat-lu̍t-siōng ê [[kôan-lī]] kap [[gī-bū]] ê thôan-thé. Hoat-jîn ê chióng-lūi chhiⁿ-che, [[chèng-hú]], [[kong-si]], ia̍h-sī [[siā-thôan]], lóng-ū khó-lêng ū hoat-jîn ê sin-hūn. Sè-kài ta̍k-kok tùi hoat-jîn ê kui-tēng lóng bô-siáⁿ sio-kāng.
 
[[Category:Hoat-lu̍t]]