"Ti̍t-hat-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Sin ia̍h: '''Ti̍t-hat-chhī''' (直轄市) sī chi̍t-khóan hêng-chèng-khu, tī Tiong-hôa-bîn-kok, Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok chham [[Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-...
(Sin ia̍h: '''Ti̍t-hat-chhī''' (直轄市) sī chi̍t-khóan hêng-chèng-khu, tī Tiong-hôa-bîn-kok, Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok chham [[Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-...)
(Mò̤ chă)