"Phau-ta-hún" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
'''Phau-ta-hún''' koh kiò chò [[ke-nn̄g-ko]] [[hoat-hún]], sī chi̍t chóng pe̍h-sek ê hún, chú-iàu sêng-hun sī so͘-tá-hún, lîn-sng-iâm kap tiān-hún, tū chúi liáu-āu tō ē chiâⁿ kín sán-seng jī-ióng-hoà-thoà, hō͘ ke-nn̄g-ko phòng-toā.
 
[[en:Baking powder]]