"Phau-ta-hún" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Phau-ta-hún''' koh kiò chò '''[[ke-nn̄g-ko]] [[hoat-hún]]''', sī chi̍t chóng pe̍h-sek ê hún, chú-iàu sêng-hun sī [[so͘-ta-hún]], [[lîn-sng-iâm]] kap [[tiān-hún]], tū chúi liáu-āu tō ē chiâⁿ kín sán-seng [[jī-ióng-hoà-thoàⁿ]], hō͘ ke-nn̄g-ko phòng-toā.
 
[[Category:Liāu-lí]]
[[en:Baking powder]]
14,442

次編輯