"Pérouse (Territoire de Belfort)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
chham-khó wikidata:Q540572 ê P18 chu-liāu; kā image_map chhàng--khì-lâi
~ (chham-khó wikidata:Q540572
~ (chham-khó wikidata:Q540572 ê P18 chu-liāu; kā image_map chhàng--khì-lâi)
{{Infobox French commune
| name = Pérouse
| image = Perouse-90.JPG
| image_caption = Pérouse ê kéng-sek
| image_map = <!-- Territoire de Belfort-Position.svg --> de Belfort-Position.svg
| map_caption = Pérouse sī [[Territoire de Belfort|Belfort]] (âng-sek) ê commune.
| image_flag =