"Kong-ho̍k-hiong" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(Sin ia̍h: '''Kong-ho̍k-hiong''' (光復鄉), kó͘-chá hō-chòe '''Fataan''', ū chi̍t-kóa Amis-cho̍k ê pō͘-lo̍k, hiān-sî ū 1 bān 4000 lâng. Category:Hoa-liân-kōan
 
'''Kong-ho̍k-hiong''' (光復鄉) tī [[Tâi-oân]] ê [[Hoa-liân-koān]], kó͘-chá hō-chòe '''Fataan''', ū chi̍t-kóa [[Amis-cho̍k]] ê pō͘-lo̍k, hiān-sî ū 1 bān 4000 lâng.
 
[[Category:Hoa-liân-kōankoān]]