"Lí-sióng khì-thé chōng-thài hong-thêng-sek" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Sin ia̍h: '''Lí-sióng khì-thé chōng-thài hong-thêng-sek''' sī chiam-tùi lí-sióng khì-thé ê chōng-thài hong-thêng-sek
(Sin ia̍h: '''Lí-sióng khì-thé chōng-thài hong-thêng-sek''' sī chiam-tùi lí-sióng khì-thé ê chōng-thài hong-thêng-sek
(Mò̤ chă)
匿名使用者