"Lí-sióng khì-thé chōng-thài hong-thêng-sek" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
Sin ia̍h: '''Lí-sióng khì-thé chōng-thài hong-thêng-sek''' sī chiam-tùi lí-sióng khì-thé ê chōng-thài hong-thêng-sek
 
無編輯摘要
Tē 1 chōa:
'''Lí-sióng khì-thé chōng-thài hong-thêng-sek''' sī chiam-tùi [[lí-sióng khì-thé]] ê [[chōng-thài hong-thêng-sek]], biâu-su̍t khì-thé ê [[ap-le̍k]], [[thé-chek]], [[bu̍t-chit ê liōng]], chham [[un-tō͘]] ê koan-hē.
 
[[Category:Hòa-ha̍k]]