"Lí-sióng khì-thé chōng-thài hong-thêng-sek" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
Chiam-tùi '''[[lí-sióng khì-thé]] ê [[chōng-thài hong-thêng-sek]]''' sī chiam[[Boyle hoat-tùichek]], [[lí-sióngCharles khìhoat-théchek]] êchham [[chōngGay-thàiLussac honghoat-thêng-sekchek]] ê thóng-ha̍p, biâu-su̍t [[khì-thé]] ê [[ap-le̍k]], [[thé-chek]], [[bu̍t-chit ê liōng]], chham [[un-tō͘]] ê koan-hē.
 
[[Category:Hòa-ha̍k]]