"Khe-kháu-hiong" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(’’’Khe-kháu-hiong’’’ sī Ka-gī-koān ê hiong. ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
’’’Khe'''Khe-kháu-hiong’’’hiong''' sī [[Ka-gī-koān]] ê hiong.
{{stub}}
1,233

次編輯