"Siong-tùi goân-chú chit-liōng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Siong-tùi goân-chú chit-liōng''' ([[Eng-gí]]: ''relative atomic mass'', kán-lio̍k: ''r.a.m.'', hû-hō: '''A<sub>r</sub>'''), a̍h sī kóng '''goân-chú-liōng''' (''atomic weight'') sī chi̍t khoán thian-jiân chûn-chāi ê goân-sò͘ goân-chú, i pêng-kin bí lia̍p ê chit-liōng kap <sup>12</sup>[[thoàⁿ-sò͘|C]] goân-chú chit-liōng ê 1/12 chi kan ê pí-lē.
 
== Chham-khó ==