"Goân-chú chit-liōng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Goân-chú chit-liōng''' (Eng-gí: ''atomic mass'') sī chi̍t lia̍p goân-chú ê chit-liōng. == Siong-koan == Ēng-lâi biâu-su̍t goân-sò͘ s... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Goân-chú chit-liōng''' ([[Eng-gí]]: ''atomic mass''), hû-hō '''m<sub>a</sub>''', sī chi̍t lia̍p [[goân-chú]] ê chit-liōng. It-poaⁿ ēng ê tan-ūi sī [[thóng-it goân-chú chit-liōng tan-ūi]] (unified atomic mass unit)
 
== Chham-khó ==
* {{cite web|url=http://goldbook.iupac.org/A00496.html|title=atomic mass|work=IUPAC Gold Book|publisher=IUPAC|accessdate=2016-06-14}}
 
== Siong-koan ==