"Goân-chú chit-liōng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
'''Goân-chú chit-liōng''' ([[Eng-gí]]: ''atomic mass''), hû-hō '''m<sub>a</sub>''', sī chi̍t lia̍p [[goân-chú]] ê chit-liōng. It-poaⁿ ēng ê tan-ūi sī [[thóng-it goân-chú chit-liōng tan-ūi]] (unified atomic mass unit).
 
== Chham-khó ==