"Toyota Chū-tōng-chhia" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
(''' Toyota Chū-tōng-chhia''' (日産自動車) sī Ji̍t-pún siōng-kài toā ê chhia kong-si. Lūi-pia̍t:Ji̍t-pún ê kong-si Lūi-pia̍t:Chhia ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
~無編輯摘要
''' Toyota Chū-tōng-chhia''' (日産トヨタ自動車) sī Ji̍t-pún siōng-kài toā ê [[chhia]] [[kong-si]].
 
[[Lūi-pia̍t:Ji̍t-pún ê kong-si]]
7,283

次編輯