"Thó-lūn:Tiong-hoâ Bîn-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
~ →‎中華民國: 翻自:zh-min-nan:Tiong-hoâ Bîn-kok
~ →‎歷史
=== 歷史 ===
 
對1911年開始, 中華民國承續[[talk:Chheng Tè-kok|清帝國]]的統治,領土範圍包括[[talk:Se-chōng|西藏]]、[[talk:Sin-kang|新疆]]、[[talk:Bông-kó͘|蒙古]]。
 
1921年蒙古宣布脫離中國。
7,167

次編輯