"Thó-lūn:Tiong-hoâ Bîn-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~ →‎歷史
~無編輯摘要
 
中華民國的[[憲法]]無規定[[talk:koaⁿ-hong gí-giân|官方語言]],毋過[[talk:Hoâ-gí|華語]] (號做國語)是實際上唯一的官方語言。
__toc__
 
=== 名稱 ===
 
7,167

次編輯