"Thó-lūn:Tiong-hoâ Bîn-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~無編輯摘要
~無編輯摘要
中華民國的行政體制實際管轄二个[[talk:séng|省]]佮二个[[talk:ti̍t-hat-chhī|直轄市]]:
 
* [[talk:Tâi-oân-séng|灣省]]
** 16个[[talk:koān|縣]]
** 5个[[talk:séng-hat-chhī|省轄市]]
* 2个直轄市
**[[talk:Ko-hiông-chhī|高雄市]]
**[[talk:Tâi-pak-chhī|北市]]
 
[[talk:Tong-soa-tó|東沙島]]
7,170

次編輯