"Thó-lūn:Tiong-hoâ Bîn-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~無編輯摘要
~無編輯摘要
|}
 
現代的'''中華民國'''是統治[[灣]]島、[[talk:Phêⁿ-ô͘|澎湖]]、[[talk:Kim-mn̂g|金門]]、[[talk:Má-chó͘-tó|媽祖島]]佮附近的小島的政治體,中華民國的[[政府]]主張(人因)代表一个[[talk:kok-ka|國家]],毋過世界大部份的國家毋承認,部份[[talk:Tâi-oân to̍k-li̍p ūn-tōng|灣獨立運動]]的理論家嘛否定這个主張。
 
總統: [[talk:Má Eng-kiú|馬英九]]
=== 名稱 ===
 
西方的媒體較濟共"灣"當做"中華民國"的同義詞,啊"[[talk:Tiong-kok|中國]]"當做是[[talk:Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|中華人民共和國]]的簡稱,中華民國的媒體佮政府嘛共"灣","中華民國" 當做相(相同),不而過干焦有部份媒體叫"中華人民共和國"做"中國",佇[[talk:Léng-chiàn|冷戰]]時代,中華民國嘛號做"自由中國"。
 
佇國際領域,中華民國定定不得已用其他的名稱,包括''Chinese Taipei'' (中華北),[[talk:Sè-kài Bō͘-e̍k Cho͘-chit|世界貿易組織]]用''Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu'' ("澎金馬獨立關稅領域")。
 
=== 歷史 ===
1921年蒙古宣布脫離中國。
 
1949年中華民國的統治集團予[[talk:Tiong-kok Kiōng-sán-tóng|中國共產黨]]推翻,走路去到灣省。
 
=== 政治 ===
蒙古佇1922年宣布脫離獨立,而且得著[[talk:So·-liân|蘇聯]]的支持,總是中華民國的政府到甲1945年才承認,無joā久閣翻頭毋共承認,一直到 ? 年。
 
久長以來,中華民國的[[憲法]]認定領土包含蒙古佮中華人民共和國認定的領土(包括灣)。
 
==== 國際地位的爭議 ====
7,174

次編輯