"Tōa-îⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

kái siá tēng-gī
~無編輯摘要
(kái siá tēng-gī)
'''Tōa-îⁿ''' ([[Hàn-jī]]: 大圓), '''tōa-îⁿ-kho·-á''' ([[Hàn-jī]]: 大圓箍仔) sī [[kiû-thé]] piáu-bīn ê 1-chióng te̍k-sû ê [[îⁿ]]. Tōa-îⁿ ū kúi-ā-chióng ê tēng-gī. Bô-lūn toh-1-chióng tēng-gī, lóng-sī sio-siâng ê ì-sù.
 
*Tōa-îⁿ sī tī kiû-bīn bīn-téng 1 ê kap kîu ūpêⁿ kāng-khoántōa [[pòaⁿ-kèng]] ê îⁿ.
*Tōa-îⁿ sī 1 ê kiû, 1 ê keng-kòe kiû tiong-sim ê chhiat-phìⁿ tī kiû-bīn só· chhiat --chhut-lâi ê 1-ê îⁿ.
*Tōa-îⁿ sī tī 1 ê kiû-thé bīn-téng ē-sái ōe chhut-lâi ê siōng tōa ê îⁿ.
 
14,442

次編輯