"Umar" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb'''<ref>DIN 31635</ref> ( عمر بن الخطاب ) sī Hôe-kàu le̍k-sú siōng éng-hióng-la̍t siāng tōa ê khalifah... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
 
{{stub}}
[[[Category:Hôe-kàu]]