"Goân-seng seng-bu̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Goân-seng seng-bu̍t''' sī kûn bô sio̍k tōng-bu̍t, chin-khún kap si̍t-bu̍t ê chin-hu̍t seng-bu̍t. Tī hiān-tāi hun-lūi-ha̍k siōng... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
'''Goân-seng seng-bu̍t''' sī kûn bô sio̍k [[tōng-bu̍t]], [[chin-khún]] kap [[si̍t-bu̍t]] ê [[chin-hu̍t seng-bu̍t]]. Tī hiān-tāi hun-lūi-ha̍k siōng in ū-sî hong hun chò chi̍t ê [[Kài (hun-lūi-ha̍k)|kài]] (eng. ''kingdom''), Latin hō-miâ '''Protista''', chóng sī in pún-sin m̄-sī kiōng-tông khí-goân ê chi̍t lūi seng-bu̍t, só͘-í pún kài-liām sǹg sī hui-chèng-sek ê kui-lūi.
 
{{stub}]
匿名使用者