"1836 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Chiàu Q1186774 ê P585 kì-lio̍k
~ (Kun-kù Wikidata P570, P106, P27, P39 ka-thiam chu-liāu)
~ (Chiàu Q1186774 ê P585 kì-lio̍k)
 
== Sū-kiāⁿ ==
<!--==== Bô ji̍t-kî ====-->
* [[Texas To̍k-li̍p Soan-giân]].
=== Chhut-sì ===
 
== Jîn-bu̍t ==
=== Chhut-sì ===
* [[2 goe̍h 5 ji̍t]]: [[Tensyôin]], Ji̍t-pún samurai.
* [[4 goe̍h 7 ji̍t]]: [[Thomas Hill Green]], Liân-ha̍p Ông-kok tiat-ha̍k-ka.
* [[9 goe̍h 1 ji̍t]]: [[Robert Swinhoe]], Liân-ha̍p Ông-kok seng-bu̍t-ha̍k-ka.
* [[9 goe̍h 7 ji̍t]]: [[Lâu Bêng-thoân]], Tiong-kok lâng.
<!--==== Bô ji̍t-kî ====-->
=== Kòe-sin ===
 
* [[2 goe̍h 10 ji̍t]]: [[Marie-Anne Pierrette Paulze]], Hoat-kok hòa-ha̍k-ka.
* [[2 goe̍h 22 ji̍t]]: [[Teng Jio̍k-iông]], tiat-ha̍k-ka.
* [[8 goe̍h 25 ji̍t]]: [[William Elford Leach]], Liân-ha̍p Ông-kok seng-bu̍t-ha̍k-ka.
 
<!--==== Bô ji̍t-kî ====-->
[[Category:1830 nî-tāi]]