"Bô͘-sek chéng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
Tē 1 chōa:
'''Bô͘-sek chéng''' ([[Eng-gí|eng.]] ''type species''; [[La-teng-gí|lat.]] ''species typica''), nā chiàu tōng-bu̍t hō-miâ-hoat kui-hoān, sī chi̍t-ê [[sio̍k]] he̍k-chiá [[á-sio̍k]] ē-té hâm [[bô͘-sek piau-pún]] ê chi̍t chéng. Si̍t-bu̍t-ha̍k siōng tùi pún kài-liām bô chò kui-tēng, in chèng-sek chhái-ēng-- ê sī [[bô͘-sek (seng-bu̍t-ha̍k|bô͘-sek]] (''type'') ê koan-liām, chi̍t-ê sio̍k ê bô͘-sek chi̍t hāng piau-pún (ū-sî kaⁿ-taⁿ ū ōe-tô͘), chi̍thit hāng piau-pún mā sī bó͘ chéng ê bô͘-sek.
 
Nā [[sè-khún-ha̍k]] siōng, bô͘-sek chéng sī bí chi̍t sio̍k lóng ū chí-tēng--ê.