"Thó-lūn:Tiong-hoâ Bîn-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(毋是阮的話)
無編輯摘要
Chit phiⁿ khó-lêng su-iàu thê-khí [[Sng Tiong-san]], [[San-bîn-chú-gī]], [[Chiúⁿ--ka]], [[Lí Teng-hui]], [[kái-giâm]], [[Kok-thóng-hoē]], soán-kí téng-téng, hām in tī THBK ê su-sióng ūi-tī ê ián-piàn. [[User:A-giâu|A-giâu]] 04:22, 23 Aug 2004 (UTC)
 
==中華民國==
 
<div style="font-size:120%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">
匿名使用者