"Pek-hāi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Sunshine567 thó-lūn | kòng-hiàn
'''Pek-hāi''' (迫害) sī jīm-hô lâng ia̍h-sī jīm-hô thoân-thé tī bó͘ chi̍t ê siā-kûn lāi-bin siū-tio̍h ê giâm-tiōng ê bô-pêng-téng ê tù... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
 
Sunshine567 thó-lūn | kòng-hiàn
 
Tē 1 chōa:
'''Pek-hāi''' (迫害) sī jīm-hô lâng ia̍h-sī jīm-hô thoân-thé tī bó͘ chi̍t ê siā-kûn lāi-bin siū-tio̍h ê giâm-tiōng ê bô-pêng-téng ê tùi-thāi, pau-hâm giâm-tiōng ê [[kî-sī]], bô-chèng-tong ê [[siā-hoē kui-hoān]], í-ki̍p chē-chē khoán ê [[pō-le̍k]]. Pek-hāi goân-chū siā-hōe tùi pī-pek-hāi-chiá ê lī-ek chhiong-tu̍t. Tī [[chéng-cho̍k-chú-gī]], [[sèng-pia̍t-chú-gī]] téng-téng [[phian-kiàn]] pī si̍t-hêng ia̍h-sī lia̍t-ji̍p [[hoat-lu̍t]] lāi-bīn, chiū kò͘-sêng pek-hāi.
[[Category:Jîn-koân]]
[[Lūi-pia̍t:Pek-hāi| ]]
6,138

次編輯