"Siong-tùi-lūn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
[[File:Albert Einstein 1979 USSR Stamp.jpg|thumb|250px|<math>E=mc^2</math>]]
<div style="float:right;border:1px solid #DDDDDD;background-color:#D0F0F0;padding:10px;margin:10px 10px 10px 0;text-align:center;line-height:20pt;font-size:x-large;"><math>E=mc^2</math></div>
 
'''Siong-tùi-lūn''' sī '''siong-tùi-sèng lí-lūn''' (theory of relativity) ê kán-chheng, i pau-hâm 3 chióng lí-lūn: [[Galileo Galilei]] ê [[siong-tùi-sèng goân-lí]] (principle of relativity), kap [[Albert Einstein]] ê [[te̍k-sû siong-tùi-lūn]] (special relativity) ham [[it-poaⁿ siong-tùi-lūn]] (general relativity). Siōng-tùi-lūn chit ê miâ sī [[Max Planck]] tī [[1908 nî]] hō--ê.