"Lūi-pia̍t:Seng-kiû Tāi-chiàn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Kho-hoàn siáu-soat为Kho-ha̍k siáu-soat
~ (机器人:变更分类Kho-hoàn siáu-soat为Kho-ha̍k siáu-soat)
 
''[[{{BASEPAGENAME}}]]''
 
[[CategoryLūi-pia̍t:Tiān-iáⁿ]]
[[CategoryLūi-pia̍t:Kho-hoànha̍k siáu-soat]]