"Au-chiu Liân-bêng ê koaⁿ-hong gí-giân" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
[[EuropaAu-chiu Liân-bêng]] ê 24 chióng [[koaⁿ-hong gí-giân]] sī:
*[[Balgarski-gí]]
*[[Česko-gí]]
 
[[Category:Gí-giân]]
[[Category:EuropaAu-chiu Liân-bêng]]
 
[[fr:Langues dans l'Union européenne]]
10,793

次編輯