"Iú-hān chek-jīm kong-si (Bí-kok)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Bí-kok ê '''iú-hān chek-jīm kong-si''' (Eng-gí: ''limited liability company''; '''LLC''') sī chi̍t khoán sū-jîn iú-hān kong-si. {{stub}} ... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
Bí-kok ê '''iú-hān chek-jīm kong-si''' (Eng-gí: ''limited liability company''; '''LLC''') sī chi̍t khoán sū-jîn iú-hān kong-si. {{stub}} ... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)