"Au-chiu Liân-bêng ê koaⁿ-hong gí-giân" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Gí-giân为Giân-gú
無編輯摘要
~ (机器人:变更分类Gí-giân为Giân-gú)
*[[Tek-gí]]
 
[[CategoryLūi-pia̍t:Giân-giân]]
[[CategoryLūi-pia̍t:Au-chiu Liân-bêng]]
 
[[fr:Langues dans l'Union européenne]]