"Kok-gí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Gí-giân为Giân-gú
無編輯摘要
~ (机器人:变更分类Gí-giân为Giân-gú)
'''Kok-gí''' ('''kok-gú''', {{lang|zh-tw|國語}}) sī chi̍t-ê kok-ka ê hoat-tēng koaⁿ-hong gí-giân, chú-iàu sī tang-a kok-ka [[Hân-kok]], [[Ji̍t-pún]], [[Oa̍t-lâm]] téng kok-ka ê soat-hoat. Tī [[Tiong-kok]] chú-iàu sī chí [[Hàn-gí]] Pak-kiaⁿ-ōe kóe--kè-lâi ê piau-chún-gí. Tī [[Tiong-kok tāi-lio̍k]] chit-kú chōe-lâng sī hoah [[Phó͘-thong-oē]]. Nā ùi Má-lâi-se-a ê Hôa-gí, "Kok-gí" sī ū [[Má-lâi-se-a-gí]] ê ì-sù.
 
[[CategoryLūi-pia̍t:Giân-giân]]
[[CategoryLūi-pia̍t:Chèng-tī]]