"Jîn-bîn hō-miâ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
Nā sī tī chi̍t kóa kî-tha gí-giân, phì-jû [[Eng-gí]], in-ūi pún-sin [[khut-chiat-gí]] ê gí-giân te̍k-sek, koh saⁿ-lām kúi-a khoán bô-kâng le̍k-sú pōe-kéng ê sip-koàn, in tiāⁿ ū bô kui-chiat ê jîn-bîn hō-miâ, pí-lūn kiò ''China'' (Tiong-kok) ê lâng sī ''Chinese'', kiò [[Seoul]] ê lâng sī ''Seoulite''.
 
Tī Eng-gí ū chi̍t-ê sin chhòng ê jī kiò ''demonym'' (ì-sù: "jîn-bîn" + "hō-miâ"), choân-bûn piáu-sī chū-bîn chheng-ho͘ ê kàikhài-liām.
 
[[Lūi-pia̍t:Giân-gú]]