"1900 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu
~ (Chiàu Q918358 ê P585 kì-lio̍k)
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu)
* [[7 goe̍h 29 ji̍t]]: [[Eyvind Johnson]], Sūi-tián chok-ka.
== Kòe-sin ==
* [[4 goe̍h 5 ji̍t]]: [[Joseph Bertrand]], Hoat-kok sò͘-ha̍k-ka. [[1822 nî]] chhut-sì.
* [[8 go̍eh 25 ji̍t]]: [[Friedrich Nietzsche]], Tek-kok tiat-ha̍k-ka ([[1844 nî]] chhut-sì)
* [[10 goe̍h 24 ji̍t]]: [[Moses Clark White]], Bí-kok thoân-kàu-sū.