"Hoat-jîn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
 
'''Hoat-jîn''' (法人) sī [[hoat-lu̍t]] ê kui-tēng lāi-bīn, chi̍t khóan chham [[kò-jîn]] ([[chū-jiân-jîn]]) kâng-khóan ū hoat-lu̍t-siōng ê [[kôan-lī]] kap [[gī-bū]] ê thôan-thé. Hoat-jîn ê chióng-lūi chin chē, [[chèng-hú]], [[kong-si]], ia̍h-sī [[siā-thôan]], lóng ū khó-lêng ū hoat-jîn ê sin-hūn. Sè-kài ta̍k- kok tùi hoat-jîn ê kui-tēng mā lóng bô siáⁿ sio-kāngkâng.
 
[[Category:Hoat-lu̍t]]
匿名使用者