"Maria Theresa" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Tang-kok jîn-bu̍t为Ò-tē-lī jîn-bu̍t
無編輯摘要
~ (机器人:变更分类Tang-kok jîn-bu̍t为Ò-tē-lī jîn-bu̍t)
{{stub}}
 
[[CategoryLūi-pia̍t:TangÒ-tē-kok jîn-bu̍t]]