"Siám-cho̍k" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
 
'''Siám-cho̍k''' sī chíkóng [[Siám gí-giân]] ê bîn-cho̍k, pún ēng-gí sī 1770 nî-tāi [[Göttingen Le̍k-sú Ha̍k-phài]] khai-sí sú-iōng--ê, hō-miâ lâi-goân sī [[Sèng-keng]] jîn-bu̍t [[Siám]], ia̍h tio̍h sī [[Ná-a]] saⁿ-ê hāu-seⁿ chi it.
 
{{stub}}
匿名使用者