"Kok-gí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (机器人:变更分类Gí-giân为Giân-gú)
無編輯摘要
:''Khu-pia̍t: Kāng-miâ ê le̍k-sú-chheh, chhiáⁿ khoàⁿ [[Kok-gí (chheh)]]''
 
[[File:Study_guides_for_Bahasa_Malaysia.jpg|thumb|Má-lâi-se-a ê Kok-gí (Má-lâi-se-a-gí) ha̍p-si̍p chham-khó-chheh.]]
 
'''Kok-gí''' ('''kok-gú''', {{lang|zh-tw|國語}}) sī chi̍t-ê kok-ka ê hoat-tēng koaⁿ-hong gí-giân, chú-iàu sī tang-a kok-ka [[Hân-kok]], [[Ji̍t-pún]], [[Oa̍t-lâm]] téng kok-ka ê soat-hoat. Tī [[Tiong-kok]] chú-iàu sī chí [[Hàn-gí]] Pak-kiaⁿ-ōe kóe--kè-lâi ê piau-chún-gí. Tī [[Tiong-kok tāi-lio̍k]] chit-kú chōe-lâng sī hoah [[Phó͘-thong-oē]]. Nā ùi Má-lâi-se-a ê Hôa-gí, "Kok-gí" sī ū [[Má-lâi-se-a-gí]] ê ì-sù.