"Jī-goân" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Bûn-jī''' (Eng-gí: ''character'') sī hui sò͘-bo̍k ê chu-liāu tī tiān-náu kho-ha̍k ê piáu-ta̍t hêng-sek. In-ūi óa-kīn ki-hâi ūn-chok g... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
'''Bûn-jī''' ([[Eng-gí]]: ''character'') sī hui sò͘-bo̍k ê chu-liāu tī [[tiān-náu kho-ha̍k]] ê piáu-ta̍t hêng-sek. In-ūi óa-kīn ki-hâi ūn-chok goân-lí ê chu-liâu hêng-sek sī [[jī-chìn]] (''binary'') ê sìn-hō, tiān-náu ê lī-iōng siōng su-iàu kā bí chi̍t-ê bûn-jī (pí-lūn chi̍t-ê [[jī-bú]]) siat chi̍t-ê tùi-èng ê sò͘-jī. Kui cho͘ ê tùi-èng koan-hē tio̍h hō chò bûn-jī-bé (character code), [[ASCII]] sī hông phó͘-piàn sú-iōng ê kî-tiong chi̍t thò.
 
== Chham-khó ==