"Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Chhú-siau 124.239.251.2 ê siu-kái, kái tńg khì Suzukaze-c siōng bóe ê siu-tēng-pún
無編輯摘要
~ (Chhú-siau 124.239.251.2 ê siu-kái, kái tńg khì Suzukaze-c siōng bóe ê siu-tēng-pún)
}}
'''Tiong-hôa jîn-bîn kiōng-hô-kok''' ([[hàn-jī]]: 中華人民共和國) sī [[Tiong-kok Kiōng-sán-tóng]] léng-tō hā ê [[Siā-hōe-chú-gī]] [[kok-ka]], tī [[1949-nî]] [[10 go̍eh 1 ji̍t]] sêng-li̍p. Tiong-kok tī [[A-chiu]] ê tang-pō͘, thó͘-tē [[bīn-chek]] tāi-iok sī 960-bān pêng-hong kong-lí, [[jîn-kháu]] chhiau-kòe 12-ek. Siú-to͘ tī [[Pak-kiaⁿ]], sī A-chiu thó͘-tē siāng-kài tōa ê kok-ka, tī sè-kài siōng ôan-ná sī pâi-tī chêng-kúi-miâ. Tiong-kok ū 56-ê [[bîn-cho̍k]], ki-tiong [[Hàn-cho̍k]] jîn-kháu tē-it chōe. Tiong-kok bô [[kok-gí]], nā-ū [[kok-ka thong-iōng gí-giân]], chìng-sik chhing-ho͘ sī [[Hàn-gí]] [[Phó͘-thong-ōe]](Mandarin). [[Phó͘-thong-ōe]] í [[Tiong-kok]] [[Pak-hng-oē]] uî ki-chhó͘ [[hong-giân]], í [[Pak-kiaⁿ]] gí-im uî piao-chún im.
{| class="wikitable"
! colspan="2" |[[Tang-a]] ê [[:Lūi-pia̍t:Kok-ka|kok-ka]]
|-
| colspan="2" |
|-
| colspan="2" |[[Bông-kó͘]] · [[Ji̍t-pún]] · [[Tāi-hân Bîn-kok]] · [[Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok]] · [[Tiong-hoâ Bîn-kok]] ([[Tâi-oân]]) · '''Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok'''
 
'''[[I-lāi-tē]]''': [[Hiong-káng]] · [[Ò-mn̂g]]
|}
{| class="wikitable"
! colspan="2" |[[A-chiu]] ê [[:Lūi-pia̍t:Kok-ka|kok-ka]] kah [[i-lāi-tē]]
|-
| colspan="2" |
|-
!Kok-ka
|[[Abkhazia]]<sup>1 4</sup> · [[Afghanistan]] · [[Ai-ki̍p]]<sup>5</sup> · [[A-la-pek Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok]] · [[Azerbaijan]]<sup>4</sup> · [[Bahrain]] · [[Bangladesh]] · [[Bhutan]] · [[Bông-kó͘]] · [[Brunei]] · [[Ku-pí-lō͘]]<sup>4</sup> ·[[Palestine Kok]]<sup>1 2</sup> · [[Tāi-hân Bîn-kok]] · [[Armenia]] · [[Hui-li̍p-pin]] · [[Iok-tàn]] · [[Ìn-nî]]<sup>6</sup> · [[Ìn-tō͘]] · [[Iran]] · [[Iraq]] · [[Í-sek-lia̍t-kok]] · [[Ji̍t-pún]] · [[Kampuchea]] ·[[Kazakhstan]]<sup>4</sup> · [[Kuwait]] · [[Kyrgyzstan]] · [[Lâm Ossetia]]<sup>1 4</sup> · [[Lao-kok]] · [[Lī-pa-lùn]] · [[Lō͘-se-a]]<sup>4</sup> · [[Má-lâi-se-a]] · [[Maldives]] · [[Myanmar]] · [[Nagorno-Karabakh Kiōng-hô-kok|Nagorno-Karabakh]]<sup>1</sup> ·[[Nepal]] ·[[Oa̍t-lâm]] · [[Oman]] · [[Pak Ku-pí-lō͘]]<sup>1 4</sup> · [[Pakistan]] · [[Qatar]] · [[Gruzia]]<sup>4</sup> · [[Saudi A-la-pek]] · [[Sin-ka-pho]] · [[Sri Lanka]] · [[Su-lī-a]] · [[Tiong-hoâ Bîn-kok|Tâi-oân]]<sup>1 3</sup> · [[Tajikistan]] ·[[Tang Timor]]<sup>6</sup> · [[Thài-kok]] · [[Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok]] · '''Tiong-kok''' · [[Thó͘-ní-kî]]<sup>4</sup> · [[Turkmenistan]] · [[Uzbekistan]] · [[Yemen]]
|-
| colspan="2" |
|-
!Kî-thaⁿ ê léng-thó͘
|
{| class="wikitable"
![[Liân-ha̍p Ông-kok]]
|[[Akrotiri kap Dhekelia]]
|-
| colspan="2" |
|-
!'''Tiong-kok'''
|[[Hiong-káng]]  · [[Ò-mn̂g]]
|-
| colspan="2" |
|-
![[Ò-chiu]]
|[[Christmas-tó]]  · [[Cocos (Keeling) Kûn-tó|Cocos Kûn-tó]]
|}
|-
| colspan="2" |
|-
| colspan="2" |Chhù: 1. M̄-sī [[Liân-ha̍p-kok]] ê hoē-oân-kok. 2.Chiáⁿ-koàⁿ Palestine būn-tê 3.M̄-sī chèng-sek ê kok-miâ, hō͘ [[Tiong-hoâ Bîn-kok]] ê chèng-hú thóng-tì. Chiáⁿ-koàⁿ [[Tâi-oân būn-tê]].
 
4. Mā sī [[Au-chiu]] ê chi̍t pō͘-hūn. 5. Mā sī [[Hui-chiu]] ê chi̍t pō͘-hūn. 6. Mā sī [[Tāi-iûⁿ-chiu]] ê chi̍t pō͘-hūn.
|}
{{tang-a}}
{{A-chiu}}
11

次編輯