"Chéng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Luuva sóa Chéng (khu-pia̍t-ia̍h) chit ia̍h khì Chéng
無編輯摘要
'''Chéng''' ū khó-lêng sī kóng:
 
* [[Chéng (hun-lūi-ha̍k)|Chéng]] (種), seng-bu̍t hun-lūi chân-kip.
* [[Hàng-chéng]] (-腫)
* [[Chéng-liû]]